Bolagspresentation av Iconovo från Aktiedagen den 27 januari 2021.