Iconovo AB (publ)

Orest Lastow kommer att övergå till rollen att bli bolagets CTO och Johan Wäborg anställs som ny VD för Iconovo med tillträde senast 14 april 2020. Orest Lastow kommer fortsatt att vara VD tills Johan Wäborg tillträtt tjänsten.

Johan Wäborg är 42 år och kommer från en position som VD för Actelion Pharmaceuticals i Norden och Baltikum. Johan är civilingenjör i kemiteknik och har i många år arbetat internationellt och bland annat haft positioner inom Actelions verksamhet i Schweiz och Österrike. Johan har varit med och bidragit till en stark tillväxtperiod på Actelion, ett börsnoterat snabbt växande företag inom bioteknik med huvudkontor i Schweiz. Actelion förvärvades nyligen av Janssen Pharmaceuticals som ingår i Johnsson & Johnsson koncernen. Johans internationella erfarenheter av företagsledning kommer från den europeiska marknaden men också från Latinamerika, Kanada, Ryssland samt övriga ECLA-regionen. Johan är en fokuserad affärsledare med kapacitet att driva och motivera framgångsrika team.

”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Johan Wäborg som tar med sig gedigen erfarenhet från internationell strategisk affärsutveckling med stark tillväxt i en börsnoterad miljö. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad att Johan kommer fortsätta utveckla Iconovo och ta bolaget till fortsatta framgångar” säger Mats Johansson, styrelsens ordförande.

Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägare tillsammans med bolagets styrelseordförande, har tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.

”Jag välkomnar att Johan tillträder sin tjänst under våren så att jag fullt ut kan koncentrera mig på att driva vår produktutveckling. Vårt ICOpre projekt, som vi annonserade i samband med vår Q3-rapport, är bolagets största satsning någonsin och jag ser mycket fram emot att driva detta projekt framgångsrikt vilket ska leda till fortsatta kommersiella framgångar för bolaget” säger Orest Lastow, VD på Iconovo.

Iconovo genomförde framgångsrikt i november en riktad nyemission på 60 MSEK som tecknades av Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Inga av dessa institutioner har varit ägare i Iconovo sedan tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Johansson
Styrelseordförande
Tel: +46 (0)706-46 30 35
E-mail: mats.johansson@abraxasholding.com

Orest Lastow
VD
Tel: +46 (0)765-42 22 20
E-mail: orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Iconovo stärker sin organisation inom försäljning och affärsutveckling för att möta den ökade efterfrågan från kunderna och marknadslansera den växande produktportföljen. Roger Lassing kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp som ansvarig för Business Development and global marketing, och tillträder sin tjänst den 1 mars.

Roger Lassing är civilekonom och har lång erfarenhet inom life science. Närmast kommer Roger från Leo Pharma A/S där han arbetar med Global Business Development. Dessförinnan har Roger varit Vice President Business Evaluation & Deal Structuring på Takeda Pharmaceutical och Nycomed samt Global Brand Manager Symbicort på AstraZeneca.

”Roger tillför otroligt mycket erfarenhet och kunskap inom internationell affärsutveckling. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans Roger med att utveckla den kommersiella delen av verksamheten”, säger Orest Lastow, VD.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. 
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.
Certified Adviser Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, email certifiedadviser@penser.se.

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget anställt Anna Gallon till CFO. Anna kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

Anna är idag CFO på Terranet AB och hon tillträder sin befattning på Iconovo den 4 mars 2019. Anna började sin karriär med arbete på revisionsbyrå och har tidigare bland annat varit CFO på hjälmföretaget Hövding.

I samband med att Anna Gallon tillträder sin tjänst i mars så lämnar nuvarande CFO Mette Gross Iconovo. Fram tills att Anna Gallon tillträder tjänsten kommer Mette Gross att fortsätta som CFO.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

 

Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att Dr Mikael Ekström har utsetts till VP Development på Iconovo AB. Han tillträder sin nya roll den 1 september 2018.

Mikael har närmare 30 års erfarenhet av inhalationsprodukter och kommer senast från en roll som Senior Director Inhalation Product Development på AstraZeneca där han dessförinnan haft ledande positioner både inom produktutveckling och läkemedelsutveckling. Han doktorerade 1989 i organisk kemi vid Lunds Universitet.

Mikael Ekström kommer att ansvara för utvecklingen av Iconovos nya produkter med speciellt fokus på ICOone och inhalerade vaccin. Han kommer även att ingå i Iconovos ledningsgrupp. Detta är en viktig förstärkning av Iconovos organisation inför satsningen på att utveckla fler egna produkter.

"Vi är mycket glada att kunna knyta Mikael till oss. Hans mångåriga erfarenhet och kompetens inom inhalationsområdet kommer givetvis att gagna oss mycket när Iconovo nu går in i nästa spännande fas", säger Iconovos VD Orest Lastow.

För ytterligare information kontakta;

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Det har inkommit förslag från en grupp aktieägare att välja in Leif Bergvall Hansen som ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ). Leif Bergvall Hansen är CEO i Scandi Standard AB (publ) som är börsnoterat på Stockholm Nasdaq MidCap.

Styrelsen bifaller förslaget som kommer att tas upp vid bolagsstämman den 16 maj 2018.

För ytterligare information kontakta;

Mats Johansson, mats.johansson@zetadisplay.com 

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finn på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.