Iconovo announce that the company has signed a know-how license agreement granting BNC Korea Co Ltd the exclusive rights to use the know-how to manufacture the formulations and to market, sell and distribute the formulations together with ICOcap® in the territory. BNC Koreas has exclusive rights in a territory consisting of Korea, Japan, China, Taiwan, Russia, the CIS Countries and the Southeast Asian Countries (including Turkey). The license agreement covers two generic formulations, a generic Ultibro® Breezhaler® (indacaterol, glycopyrronium) product and a generic Seebri® Breezhaler® (glycopyrronium) product. The deal has a value of EUR 550,000 whereof EUR 150,000 is to be paid as an access fee. Royalties from future sales will be a mid-single digit percentage of sales depending on market.

Ultibro® and Seebri® are approved for the treatment of COPD. Ultibro® Breezhaler® generated sales of USD 427 million and Seebri® Breezhaler® generated sales of USD 121 million according to the 2019 annual report of Novartis. Iconovo estimates that approx. 25 % of global sales comes from the territory that is licensed to BNC Korea (territorial sales of approx. Euro 140 million for both products). The remaining territory is still available for licensing where Europe is the largest opportunity.

”Iconovo is looking forward to work with BNC Korea to bring these two products to market in a very important territory with over 2.7 billion inhabitants. BNC Korea is a regional dynamic company with fast decision-making and established distribution networks. With BNC Korea we are confident that the products can be advanced to market in a fast and effective way. We will work closely with BNC Korea using our combined knowledge to form a strong alliance. This agreement is a validation of our technology and will make an important first block in our continuing licensing efforts for the remaining territory.” says Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

About ICOcap®
ICOcap is a robust capsule-based dry powder inhaler with a unique grip-friendly one-piece hinge design that ensures ease of use. It is currently designed with a low flow resistance but can be customized to a flow resistance of choice. ICOcap™ is available from Stevanato.

About COPD
COPD is a combination of inflammation in the airways and destruction of the lung tissue. The disease progresses slowly over many years and the main cause is tobacco smoking. Patients with COPD have difficulty breathing, and experience fatigue and a lack of energy. There is no cure for COPD, and the treatment goal is to try to stop further deterioration and destruction
of the pulmonary alveoli. According to WHO, COPD was the third most common cause of death in the world with 3 million deaths. The number of people living with COPD worldwide was estimated to be 251 million.

About BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd was founded in 2007 and is enlisted on KOSDAQ market in Korea. The company has been developing biologicals and pharmaceuticals which have differentiating characteristics meeting unmet medical needs in the disease treatment market. Also, the company has been operating business in the field of medical device like HA Filler, tissue restoration material and wound healing agents and biopharmaceuticals like botulinum toxin strain type A for aesthetic purpose. Currently, the company has been establishing manufacturing facility for pharmaceutical of oral dosage form and injectables.

More information about the company can be found at https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd is based in Daegu and Seoul in Korea. Manufacturing site is located at Daegu and Sejong city of Korea.

Iconovo meddelar att företaget har tecknat ett licensavtal avseende know-how som ger BNC Korea Co Ltd exklusiva rättigheter att använda denna know-how för att tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera kapselformuleringarna tillsammans med ICOcap® i territoriet. BNC Koreas har exklusiva rättigheter i Korea, Japan, Kina, Taiwan, Ryssland, CIS-länderna och i sydöstra Asien (inklusive Turkiet). Licensavtalet avser två generiska formuleringar, en generisk Ultibro® Breezhaler® (indakaterol, glykopyrronium) produkt och en generisk Seebri® Breezhaler® (glykopyrronium) produkt. Affären har ett värde av 550.000 EUR varav en access-fee på 150.000 EUR. Framtida royalties ligger på medelhöga ensiffriga procenttal av försäljningen beroende på marknad.

Ultibro® och Seebri® är godkända för behandling av KOL. Ultibro® Breezhaler® hade en försäljning på USD 427 miljoner och Seebri® Breezhaler® hade en försäljning på USD 121 miljoner enligt den senaste årsredovisningen för 2019 från Novartis. Iconovo estimerar att cirka 25 % av den globala försäljningen kommer från territoriet där BNC Korea har exklusiva rättigheter (försäljning av cirka Euro 140 miljoner för båda produkterna). Resterande territorium är fortfarande tillgängligt för en licensaffär där Europa är den största möjligheten.

”Iconovo ser fram emot samarbetet med BNC Korea för att ta dessa två produkter till marknad i ett mycket viktigt territorium med över 2,7 miljarder invånare. BNC Korea är ett dynamiskt regionalt företag med snabbt beslutsfattande och ett etablerat distributions-nätverk. Med BNC Korea som samarbetspartner känner vi att vi kan ta produkterna till marknad snabbt och effektivt. Vi kommer samarbeta nära med BNC Korea där vår kombinerade kunskap kommer bilda en stark allians. Samarbetet validerar vår teknologi och är ett första steg i våra fortsatta ansträngningar för att licensiera ut produkten i det resterande territoriet”, säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.

Om ICOcap®
ICOcap® är en robust kapselinhalator med en unik greppvänlig design, ett patenterat
integrerat lock som gör den lätt att använda. ICOcap® är designad med ett lågt inhalationsmotstånd men kan anpassas till önskat inhalationsmotstånd. ICOcap® är direkt tillgänglig från Stevanato för snabb produktlansering och konkurrenskraftigt pris.

Om KOL
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en kombination av inflammation i luftvägarna och förstörd lungvävnad (lungemfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt under flera år och orsakas framför allt av tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare att andas, blir trött och orkar mindre. KOL går inte att bota varför behandlingen går ut på att försöka hejda en fortsatt försämring och förstörelse av lungblåsorna. Enligt WHO, är KOL den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med 3 miljoner dödsfall. Antalet personer som lever med KOL globalt uppskattas till 251 miljoner.

Om BNC Korea
BNC Korea Co., Ltd grundades 2007 och är noterat på KOSDAQ i Sydkorea. Företaget utvecklar biologiska och andra läkemedel med differentierade egenskaper för att lösa medicinska behov på behandlingsmarknaden. Företaget säljer produkter inom området medicinteknik såsom hyaluronsyrafyllare, vävnadsersättare och sårläkning och biologiska läkemedel såsom botulinum toxin typ A för estetisk användning. Företaget bygger för närvarande en ny tillverkningsanläggning för tillverkning av orala beredningar och injektionsläkemedel.

Mer information om företaget kan du finna på: https://www.bnckorea.co.kr

BNC Korea Co., Ltd är baserat i Daegu och Seoul i Sydkorea. Tillverkningen är baserad i Daegu och Sejong city i Sydkorea.