Det innovativa, Lundabaserade medicinteknikföretaget Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har skrivit samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone.

Iconovo kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur. Att kunna transportera vaccin utan krav på kylförvaring är en förutsättning för att snabbt och effektivt nå ut till de behövande. I det projekt som nu påbörjas kommer Iconovos unika engångsinhalator ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC).

Tuberkulos förekommer i hela världen och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) insjuknade cirka 10 miljoner människor i tuberkulos under 2017, varav 1 miljon barn. Under 2017 dog 1,6 miljoner av sjukdomen.

"Detta är ett mycket viktigt första steg mot att kunna erbjuda en säker, effektiv och billig vaccination mot tuberkulos. Vi är oerhört glada över att kunna samarbeta med några av världens främsta forskare inom området och stolta över att de har valt ICOone som inhalator", säger Iconovos VD Orest Lastow.

"Forskargruppen på McMaster University, som består av världsledande immunologer och utvecklare av vaccin, ser verkligen fram emot att arbeta med utvecklarna av Iconovos inhalatorprodukter. Tillsammans ska vi inrikta oss på att åtgärda några kritiska brister i de globala vaccinationsprogrammen som har identifierats av WHO", säger professor Michael Thompson, projektledare på McMaster University.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220.

Om McMaster University

McMaster University grundades 1887 och är ett av Kanadas fyra universitet med sex fakulteter och över 30 000 studenter. Universitetet bedriver världsledande forskning inom bland annat inhalerade läkemedel. Det rankas som nummer 77 i världen av Times Higher Education World University Rankings.

Om ICOone

ICOone är en liten engångsinhalator som innehåller en singeldos av ett läkemedel i form av torrpulver. ICOone är speciellt lämpad för vaccin eftersom den, till skillnad mot injicerbart vaccin, inte kräver kylförvaring eller medicinskt utbildad personal vid användning. Användning av ICOone ger heller inte upphov till något farligt riskavfall.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL. Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som t.ex. vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

 

 

PRESSMEDDELANDE, 3 juli 2018

                                                           

Iconovo tecknar avtal med Stevanato Group kring tillverkning, försäljning och distribution av ICOcap

 

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group, baserat i Italien, rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap.

 

Som en del av avtalet kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande
200 000 EUR och kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

 

"Detta är ett mycket viktigt avtal för oss eftersom ICOcap nu kommer att vara direkt tillgänglig till alla våra kunder som inte själv vill tillverka egna inhalatorer. Stevanato ger oss den möjligheten och är en idealisk partner för oss", säger Iconovos VD Orest Lastow.

 

ICOcap kommer att tillverkas av tyska Balda, som ingår i Stevanato Group. Iconovo kommer även att kunna dra stor nytta av Stevanatos globala försäljnings- och marknadsföringsorganisation med närvaro i över 150 länder.

 

"Vi är mycket nöjda med detta samarbets och licensavtal med ett så innovativt företag som Iconovo. Det utökar vår produktportfölj inom drug delivery, särskilt inom andningssjukdomarna astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). ICOcap är utvecklad med en bred erfarenhet av inhalatorer och representerar det första steget i ett samarbete som vi hoppas kan komma att omfatta även andra av Iconovos produkter. Genom vårt omfattande kommersiella nätverk och globala produktionsmöjligheter kan vi erbjuda en systemlösning till läkemedelsbolag nära deras tillverkningsställen", säger Franco Stevanato, VD för Stevanato Group.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

 

Om Stevanato Group

Stevanato Group grundades 1949 och är världens största privatägda utvecklare och tillverkare av medicinskt glas. Koncernen består av två operativa divisioner som betjänar läkemedelsindustrin. Divisionen Pharmaceutical Systems består av Ompi, som har specialiserat sig på primärförpackningar i glas, och Balda, inriktad på specialplaster och leveransanordningar. Engineering Systems-divisionen består av Spami, Optrel, InnoScan och SVM, som har specialiserat sig på glas behandling, inspektionssystem, monterings och förpackningslösningar. Dessa två divisioner arbetar nära varandra, vilket säkerställer att Stevanato Group har fullständig kontroll över hela produktionsprocessen. Gruppen drar också nytta av SG Lab-verksamheten som tillhandahåller tekniska och analytiska tjänster av den potentiella interaktionen mellan drog och behållare.

 


Om ICOcap

ICOcap är utformad för läkemedel i kapslar och kan hantera olika kapselstorlekar. ICOcap kan också optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelsformulering.

 

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

 

Iconovo leder utvecklingen av intuitiva kvalitetsinhalatorer som

innehåller de substanser som förskrivare och patienter efterfrågar.

Med kvalitet, professionalism och kunskap erbjuder vi våra kunder en

snabbare väg till marknaden, till lägre kostnad och med mindre risk.

 

 

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

 

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

 

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [03] juli 2018 kl. 13.15 CET.

Iconovo AB (publ) ("Bolaget") har ingått avtal med Erik Penser Bank AB (publ) om att Erik Penser Bank ska agera som likviditetsgarant i Bolagets aktie med start den 24 april 2018. Syftet med Likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktier och minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handel med Bolagets aktier. 

– Vår förhoppning är att avtalet skall ge våra aktieägare en trygghet i att aktien är omsättningsbar till en bedömbar aktiekurs, säger Iconovos VD Orest Lastow. Kan det dessutom öka intresset för vår aktie är det ytterligare en positiv effekt, avslutar Orest Lastow.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

____________________________________________________________________________

OM ICONOVO AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Lund 2018-04-17
Iconovo AB (publ,) ("Iconovo eller Bolaget") och TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. signerade redan i december 2017 ett Letter of intent (LOI) i syfte att utveckla någon av bolagets produktplattformar för den japanska marknaden. Dagens besked innebär att bolagen fördjupar samarbetet och kommer att specifikt utveckla ICOone med två olika kombinationer av läkemedel för behandling av astma och KOL för den japanska marknaden.
ICOone är en liten engångsinhalator som endast innehåller en dos av ett läkemedel och efter genomförd inhalation så slänger patienten inhalatorn. Förutom behandling av astma och KOL kan ICOone användas för behandling av andra inhalerbara substanser med andra indikationer och för behandling av en mängd olika sjukdomar. Detta är det första samarbetet Iconovo ingår med produktplattformen ICOone och en helt ny marknad för Bolaget.
Arbetet med att optimera inhalatorn ICOone och anpassa substanserna inleds omedelbart och beräknas pågå under resten av året och förväntas genera intäkter för Bolaget.
Japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, hygienartiklar, medicintekniska produkter och livsmedel. Bolaget har investerat i en produktionsanläggning specialiserad på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt för tillverkning av substanser som används i inhalatorer. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html

För ytterligare information kontakta;

Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 17 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Nasdaq har godkänt Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är fredagen den 6 april 2018.

Iconovo har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen tillförde Bolaget 40,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader och Iconovo har efter nyemissionen över 1 100 aktieägare. Nasdaqs granskning av Iconovo är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd.

Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ICO och ISIN-kod SE0010868943. Teckningskursen i emissionen var 38,50 SEK per aktie.

Bolagsbeskrivning

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av spridningsemission och ansökan om notering. Prospektet finns tillgängligt på Iconovos hemsida, www.iconovo.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB kommer vara Bolagets Certified Adviser och har varit finansiell rådgivare till Iconovo i samband med noteringen och nyemissionen. Hamilton Advokatbyrå KB har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med noteringen och nyemissionen.

2018-04-03

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.

Erbjudandet i Iconovo AB (publ) övertecknat

Iconovo AB (publ) ("Iconovo" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 1 050 000 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Totalt uppgick intresset i Erbjudandet till [cirka] 54,6 MSEK, motsvarande cirka 135 procent av Erbjudandet.  Bolaget tillförs därmed cirka 40,4 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 6 april 2018.

Iconovo offentliggjorde den 5 mars 2018 att Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till cirka 135 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 1 100 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut fredagen den 23 mars 2018. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 5 726 000 till 6 776 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,5 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 572 600 till 677 600 SEK. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 38,5 SEK per aktie.

Erbjudandet omfattades till 25,0 MSEK av teckningsförbindelser från Alto Invest SA, Nordic Cross Asset Management AB samt kunder till Erik Penser Bank.

"Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar alla nya aktieägare. Genom kapitalet från Erbjudandet får vi möjlighet att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att etablera Iconovo som ett snabbväxande och lönsamt bolag inom inhalerade läkemedel. Genom Erbjudandet stärks vår ägarbild och vi uppnår en bra spridning i aktien" säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD

Tel: 076 542 22 20

orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. CEST.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Iconovo har sina lokaler i Medicon Village i Lund.