Analys från Penser access:

Iconovo – Stor potential vid rätt samarbetspartner. Läs mera här