Breddat erbjudande med egen utveckling.

Iconovo AB (publ) utökar erbjudandet med egenutvecklade läkemedelsformuleringar för bolagets inhalatorer. Ett första projekt är startat på en ersättare till ett nu patenterat läkemedel för behandling av astma och KOL. Läs här.

 

Iconovo attended CPhI in Madrid last week which marked the start of our new collaboration with Stevanato Group and ICOcap. Truly an exiting moment and a great success. Thanks to the team at Stevanato Group for an excellent show.

Iconovo signs an agreement with McMaster University for development of vaccine against tuberculosis

The innovative Swedish medical technology company Iconovo AB announced today that the company has signed a partnership agreement with McMaster University in Canada. The agreement relates to the development of a dry powder preparation of inhalable vaccine against tuberculosis to be used in Iconovo’s unique single-dose inhaler ICOone.

Iconovo will be part of a multidisciplinary research and development project aimed at developing next-generation virus-based powder vaccine that is stable at room temperature. Being able to transport vaccines without the need for cold storage is a prerequisite for quickly and efficiently reaching out to the people who need it the most. In the current project, Iconovo’s unique disposable ICOone inhaler will be used as a test platform to facilitate future commercialization and large-scale manufacturing. The project is planned to last for three years and is partly financed by the Canadian state (CIHR / NSERC). Read more.

 

Skånebolaget Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som exempelvis vacciner. På Erik Penser Bank i september fick vi på Finwire.tv möjligheten att återigen intervjua Dr Orest Lastow, VD på Iconovo. Se intervjun här.

Dr. Mikael Ekström has joined Iconovo as Vice President Development
Mikael has nearly 30 years of experience in inhalation products and has recently come from a role as Senior Director Inhalation Product Development at AstraZeneca, where he previously held leading positions in product development and drug development. He received his PhD in organic chemistry at Lund University in 1989.
Mikael will be responsible for the development of Iconovo’s new products, with special focus on ICOone and inhaled vaccines. He will also be part of Iconovo’s management team. This is an important reinforcement of Iconovo’s organization ahead of the undertaking to developing more own products.
“We are very pleased to have Mikael on our team. His many years of experience and expertise in the field of inhalation will of course be very useful when Iconovo is entering the next exciting phase,” said Iconovo’s CEO, Orest Lastow.

 

 

En välsignelse från Italien

Under kvartalet fakturerade bolaget SEKm 5,5 (7,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen ligger i att antal genomförda studier var något lägre. Drivet av de nya kundavtalen kommer bolaget kunna öka sin fakturering framöver. Trots att intäkterna var något lägre väntat justerar vi upp vår försäljningsestimat för 2019 med 40% drivet av att bolaget nu har potential att leverera fler kundavtal än vad vi tidigare räknat med. Något som på sikt kommer öka bolagets repetitiva kassaflöden. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till en medelhögrisk. Läs mer här.

The inhalation developer Iconovo AB (publ) announced today that the company has signed an agreement with the multinational Stevanato Group, headquartered in Italy, for the manufacture, international sales and distribution of its capsule-based ICOcap inhaler. Read more.

The second generation of DPIs have become either established on the market or are a significant way along the approval process. These have been a great success story in improving inhaled drug delivery. However, we now have to tackle the technical and regulatory issues with ‘generic’ inhalers and their approval. The development of triple therapies is well underway, these bring about their own challenges of formulation and bioequivalence. Dr Orest Lastow is the co-founder and CEO of Iconovo AB. He is responsible for the development of Iconovo’s inhalation device platform.

På Erik Penser Banks bolagsdag den 23 maj fick Finwire.tv möjligheten att intervjua Dr Orest Lastow, VD på Iconovo. Se intervjun här.

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk. Läs mer här.